Gatunamnen i området runt Åsöberget förr

Tillbaka till Kvarteret Oljans historia

 

   
Gatunamnen har ändrat flera gånger genom tiderna, gator har uppstått och försvunnit, fått ändrad dragning, delats och sammanfogats med andra gator Vid den stora namnrevisonen 1885 ändrades gatunamnen radikalt.

Så här såg Södermalm ut vid 1800-talets början:

 

(En * framför ordet betyder att gatan inte längre finns)

Åsögatan (1885) östra delen kallades på 1600-talet Dagekarlsgatan. År 1674 hette dess östra del Falkenbergsgatan och dess västra Sillpackargatan. Senare benämndes den östra delen Lilla Bondegatan.

Erstagatan hette Tjärhofs Tvärgränd.

Skeppargränd (1834) hette förut Lilla Sågarebacken .

Lotsgatan (1885) hette förut Skräddaregränd

Bondegatan hette Stora Bondegatan.

Sågargatan (1885) hette förr Sågargränden eller Sågarbacken vilket den har hetat sedan 1781. Gatan hette innan dess Mastgränden (1722). År 1871 som då sträckte sig upp till Åsögatan som en "Gränd, Sågare Backen kallad". Den hette 1806 Sågare gränden, vilket den hette fram till namnrevisionen 1886 då man gav namnet Sågaregatan åt "den vidgade Sågaregränden".

Duvnäsgatan blev namnet 1885 år dåvarande Tullgårdsgränden "och i dess brutna förlängning lagda gatan vid Tegelvikstorget"

Den östra delen av Folkungagatan som ledde ned till Tegelviken hette Tjärhofsgatan och den västra delen hette Pihlgatan..

En gatstump norr om Duvnäsgatan, som gick norrut på andra sidan Åsögatan hette förr *Sopgränd. Sopgränd har idag upphört att existera.

När vi nu ändå är inne på märkliga gatunamn kan nämnas den östligaste delen av Tavastgatan som gått under namnet "Slem-grenden" 1670, "Slemme gränden" och "Slemme gattan" 1679. Ordet slem betyder dålig, usel och namnet karakteriserar gatan; i Holms tomtbok 1679 konstateras, att "Slemme gränden intet kan kiöras".

Kvastmakerbacken (Qwastmakare Backen 1806) Gatan fick sitt namn 1806 och troligen skedde det eftersom en eller några kvastmakare bodde i husen på Åsöberget. Någon kvastmakare är dock inte känd till namnet.

*Trädgårdgränd gick norrut från Bondegatan och slutade vid Kvastmakarebacken

*Trädgårds Tvärgränd gick från östra delen av Kvastmakarebacken norrut mot Tjärhovsgatan.

*Tegelviksgatan (Tegelwijkzgatan 1696) har tidigare burits av en gata, som gick från östra delen av Tegelviken sydväst ner mot Bondegatan öster om kvarteret Gruvan. Nuvarande Tegelviksgatan ersatte 1926 namnet Skurugatan, som kommit till vid namnrevisionen 1885 "för den gatan från Folkungagatan till Hammarby Strand, som går närmast öster om om jämnlöpande med Barnängsgatan".

Några kartor över östra Södermalm genom tiderna:

1674 Karta över S:ta Catharina församling

1702 Rosenfeldts

 

 

     
  1751:

 

1805 Akrel:

  1818 Werming :

Stockholmskarta från 1819:

 

 

 

 

 

 

Clarke Davis 1836:

1841 Bagges Wagvisare:

  C F Ströms karta från1853

Neuhaus panorama 1870: (bättre bild kommer)

 

 

  1890 Ny plan af Stockholm:

Lundgens karta från 1885

 

 

 

1940:

 
  Tillbaka till Kvarteret Oljans historia